Yoga

De letterlijke vertaling van het woord Yoga is verbinding, vereniging of relatie. Door yoga te doen verbind je lichaam, geest en gevoel. Je adem speelt hierin een belangrijke rol.

Yoga, zoals wij het in Nederland vooral kennen, is onderdeel van een groter geheel. De yogahoudingen vormen één van acht 'ledematen' die een mens kan toepassen om , in mijn woorden; 'goed in het leven te staan'. Andere ledematen zijn bijvoorbeeld meditatie, ademtechnieken, je 'leefwaarden' naar jezelf en de ander, en voeding.

Ik merk tijdens de yogales dat ik steeds beter voel waar ik spanningen vasthoud en hoe ik deze vanuit rust kan laten verdwijnen.

Mirte, cursist