Yoga

De letterlijke vertaling van het woord Yoga is verbinding, vereniging of relatie. Door yoga te doen verbind je lichaam, geest en gevoel. Je adem speelt hierin een belangrijke rol.

Yoga, zoals wij het in Nederland vooral kennen, is onderdeel van een groter geheel. De yogahoudingen vormen één van acht 'ledematen' die een mens kan toepassen om , in mijn woorden; 'goed in het leven te staan'. Andere ledematen zijn bijvoorbeeld meditatie, ademtechnieken, je 'leefwaarden' naar jezelf en de ander, en voeding.

Het is leuk om verschillen op te merken als je al een tijdje Pilates doet. Bij mij uit zich dat in een rechtere houding.

Neeltje, cursist